Τηλέφωνο: 26423 60430-43


 Διεύθυνση: Γεωργίου Στράτου, 30500 Αμφιλοχία

Αρχική

Translations:

Καλώς  Ήρθατε

στην σελίδα της Δημόσιας Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Αμφιλοχίας.

Ο Δήμος Αμφιλοχίας είναι δήμος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αμφιλοχίας, Ινάχου και Μενιδίου. Καταλαμβάνει το βόρειο άκρο της περιφέρειας και σε μεγάλο βαθμό αντιστοιχεί στην παλαιότερη Επαρχία Βάλτου.

Η έκτασή του ανέρχεται σε 1091,81 τ.χλμ. και ο πληθυσμός σε 17.056 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011.

 H Αμφιλοχία απέχει από την Αθήνα 314 χλμ. και αποτελεί κομβικό οδικό σημείο της Δυτικής Ελλάδας, αφού από την περιοχή διέρχονται όσοι κατευθύνονται οδικώς απ’ τη Νότια και Κεντρική Ελλάδα προς τα Ιωάννινα, την Κέρκυρα, τη Λευκάδα, την Άρτα.  Διοικητικά o Δήμος ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπου ανήκουν εκτός από το Νομό Αιτωλοακαρνανίας και οι Νομοί Αχαΐας και Ηλείας.

Με την υπ’ αριθμό 86/2000 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμφιλοχίας και την υπ’ αριθμό 15682 22510/2000 απόφαση του γενικού γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συστήθηκε η Δημοτική Επιχείρηση ύδρευσης –αποχέτευσης Αμφιλοχίας (ΔΕΥΑ), ως πρόσωπο νομικό ιδιωτικού δικαίου.

Ο σκοπός συστάσεως της ΔΕΥΑ Αμφιλοχίας είναι:

  • η προστασία των υδάτινων πόρων της περιοχής
  • η προστασία της υγείας των κατοίκων του Δήμου
  • η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής
  • ο εκσυγχρονισμός του τρόπου διαχείρισης του τομέα ύδρευσης – αποχέτευσης – άρδευσης και επεξεργασίας λυμάτων.

 

Αναλυτικότερα, οι δραστηριότητες της ΔΕΥΑ περιλαμβάνουν:

  1. τη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης, και την εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης
  2. τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης και την εκτέλεση έργων αποχέτευσης
  3. τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων και την εκτέλεση έργων Επεξεργασίας Λυμάτων

Οι δαπάνες λειτουργίας αφορούν και στις τρεις δραστηριότητες κυρίως στις λειτουργίες των δικτύων και της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού, και το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. 

Τα έσοδα της ΔΕΥΑ σχετίζονται, κυρίως με τα έσοδα ύδρευσης και αποχέτευσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Στα έσοδα επίσης συγκαταλέγονται και τα τέλη σύνδεσης νέων παροχών για ύδρευση και αποχέτευση.